PROJEKTI

Naši projekti

Kafić Napoleon - Bar

Stambena Zgrada - Mojkovac

Opština - Mojkovac

Porodična Kuća - Bijelo Polje

Porodična Kuća - Petrovac

Zgrade Rokšpeda

Skladište Škerović

Bolnica - Berane

ADMINISTRATIVNA ZGRADA S.O BAR

Cetinje,Hotel Bakarni duplo-falcovani lim

Kalamper Vista

Pekara Dukat

Porodicne kuce

"S5 GROUP" Kontaktirajte nas