Porodična kuća - Bijelo Polje

Porodična kuća - Petrovac

Zgrade Rokšpeda

Skladište Škerović

Bolnica Berane

Administrativna Zgrada S.O. Bar

Cetinje, Hotel - Bakarni duplo-falcovani lim

Kalamper Vista

Pekara Dukat

Porodične kuće

Kafić Napoleon - Bar

Stambena zgrada Mojkovac

Opština Mojkovac